Градините с топиари Зарсеро, Коста Рика

Източ­ник: jenna на Pinterest

Топи­ар е скул­п­ту­ра, съз­да­де­на чрез под­ряз­ва­не по под­хо­дящ начин на храс­ти, дър­ве­та и треви.

Thanks! You've already liked this