Гонг, гонг, гонг

Източ­ник: greenteadesign​.com от Nathalie на Pinterest

Гон­гът е не само най-древ­ния музи­ка­лен инс­т­ру­мент, но може да бъде и чудес­на деко­ра­ция. Освен това в Азия и досе­га се счи­та, че гон­гът носи щастие.

Thanks! You've already liked this