Учебник по стенография

2.1.3. Символизиране на О

Гласната О се изразява символично, като знакът на съгласната пред нея се разшири. При някои знаци крайната извивка на дясно се разширява и окръгля до размерите и вида на О. Не се разширяват само знаците на Р, Т, Ф, Щ и крайно С.

бо во го до жо зо ко ло мо  

но по со хо цо чо шо  

Малките знаци и знакът на Д след сричките СО и ЦО (с обикновено Ц) се пишат с половин средна междина по-високо.

Примери:

Бог, бос, боса, вода, Бобошево, Гогол, долар, водолаз, Жозеф, мажорен, зора, Вазов, Коледа, вековен, лов, Ловеч, Калофер, начало, Мохамед, Самоков, Новак, монолог, победа, монопол, сода, сол, Созопол, Соколов, Ломоносов, хол, хотел, доход, Цолов, Бобоцов, Чолаков, Цочо, Шолохов, Сашо.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите и изразите, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: богат, болен, набожен, Волен, доволен, Годеч, негоден, Бобов дол, македонец, жокер, зов, сезон, кошер, Жеков, ловец, Лозенец, мома, самолет, Нова Загора, Банов, пожар, помощ, сочен, посока, хонорар, параход, Цонев, Вацов, Чомаков, Кочо, Шопен, Гошо, баба Цоцолана, завод за доматен сок, зелена морава, лебедова песен, лоша шега, модерен дом, нощен пазач, пореден номер, расов кон, черен шоколад.