Учебник по стенография

2.1.2. Символизиране на А

Гласната А се изразява символично чрез надебеляване на съгласната пред нея. Надебелява се оная част от знака на съгласната, която се пише с посока надолу. За символизиране на А се надебелява само горната част на знака на Щ. При Л се уголемява точката. Не се надебеляват само знаците на Т и обратно С. При бързото писане надебеляването се осъществява трудно, но и по най-малкото натискане на пишещото средство (молив, химикалка и др.) може да се съди за символично изразяване на А.

ба ва га да жа за ка ла ма  

на па ра са фа ха ца ча ша ща  

Примери:

бавен, дебат, важен, Женева, Ганев, багаж, давам, дава, Невада, Жан Габен, бежанец, залез, Цезар, катет, лекар, лазер, Далас, Мадан, дама, Назарет, Невена, пазар, запад, равен, Венера, САЩ, Пасарел, фазан, Калафат, Хавана, Сахара, Царевец, деца, чакал, задача, шаман, Маша, щаб, мащаб.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: багер, БАН, Вачева, гален, делегат, далечен, беседа, жаден, заварен, казак, лава, лагер, Лазар, манекен, гама, Наречен, Канада, Панама, капан, Рада, ветеран, савана, небеса, факел, кефал, Хага, захар, мащеха, Цеца, цаца, чар, печален, Шабан, чаша, щатен, завещава, весела песен, запазена маса, меден кавал, начален час, неравен терен, река Панега, шарен папагал, Кака Мара чакала баба Пана на гара Мадара.