Учебник по стенография

ЛИТЕРАТУРА

   1. Стефан Банов, А.М.Атанасов, Българска стенография, „Наука и изкуство“, София, 1954.
   2. Г. Тръпчев, Г. Батаклиев, Стенографски речник, Народна просвета“, София, 1954.
   3. Банов Ст., А.М. Атанасов, Българска стенография, „Наука и изкуство“, София, 1968.
   4. Стоянов Ст.и др. Теория на стенографското съкращаване, „Народна просвета“, София, 1968.
   5. Иванов Т. Учебник по стенографска практика, „Народна просвета“, София, 1969.
   6. Димитров Н., В. Цолов, Методика на обучението по стенография, София, 1973.
   7. Доц. Найденов, Димитър Стенография „Наука и изкуство“, София, 1977.
   8. Стефан Банов, Марин Донев, Българска стенография, „Наука и изкуство“, София, 1979.
   9. Проф. Тодор Боров, Веселина Ганева, Любен Атанасов, Мъдростта на вековете, „Наука и изкуство”, София, 1979.
   10. Валентин Цолов, Таня Ковачева, Любомир Паянов, Стенография, учебник за единните средни политехнически училища, „Народна просвета“, София, 1984.
   11. Валентин Цолов, Райчо Райчев, Стоянка Шишкова, Стенографска христоматия за VIII – ХI клас, „Народна просвета“ 1987.
   12. Тодор Иванов, Стенография за присъствени и задочни курсове към фирма „София“, София, 1991.
   13. Снежана Владимирова-Железарова, Стенография – словопис, изд.”Техника“, София, 1995.