Учебник по стенография

- Към 5.5.

   • Господи, дай ми сили да променя каквото мога, дай ми търпение да приема онова, което не мога да променя и мъдрост да различа първото от второто.
   • Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори.
   • Сполуката идва при предвидливите, находчивите и решителните, а ленивите, колебливите и тези, които се осланят на другите, тях сполуката рядко ги спохожда.
   • Който иска да направи нещо, намира начин, а който не иска нищо да направи, намира причини.
   • Само който плува срещу течението ще намери извора.
   • Ако си тръгнал в правилната посока, всяка стъпка те приближава до целта.
   • Умът е най-ценният природен дар на човека. Той може да задържа в себе си само една мисъл. Ако лошите /негативни/ мисли се промъкнат в ума ти, веднага ги замени с други /положителни/ мисли. Човек трябва да се научи да направлява мислите си чрез съсредоточаване и концентрация. Който контролира ума си, контролира живота си и става господар на съдбата си. Затова казват, че всеки сам кове съдбата си. Един става цар, а други просяк.
   • Ум, уплетен в страсти ни оказва същата помощ, каквато оказват крилата на птица със завързани крака.
   • Хората приличат на думите: ако не ги поставиш на мястото им, те губят своето значение.
   • Нещастен е този, който не прави това което умее, а се захваща с неща, които не разбира.
   • Голяма наглост е да искаш да управляваш хората, когато не си способен за това.
   • Най-опасни са тези хора, които упражняват своята дейност върху другите, а не за другите хора.
   • Магарето и да го подковеш, и златен самар да му сложиш, пак си е магаре.
   • Никой не трябва да съди другите, докато не се научи да съди сам себе си.
   • По-лесно е да се осъжда, отколкото да се обсъжда.
   • Посредственият човек обикновено осъжда всичко, което не може да разбере.
   • Законите са подобни на паяжина: малките насекоми загиват в нея, а големите благополучно се измъкват.
   • Много по-важно е да се внедряват у хората нрави и обичаи, отколкото да се приемат закони и се създават съдилища.
   • Който горещо се застъпва за чужди интереси, обикновено е подбуден от своите собствени.
   • Човек трябва да се почита не според знатността на неговия про изход, а според произхода на знатността му.
   • Напразно не хвалиш със своите предци, ако твоите потомци няма да могат да се хвалят с теб.
   • Великият род се прекъсва с тези, които след като са наследили името му, не са наследили и доблестите, които са го прославили.
   • Да живееш, значи да срещаш проблеми, болка и страдания, защото единствените хора без проблеми и неприятности са на два метра под земята.
   • Нещастията на този свят идват от алчността и ненаситността. Алчният и ненаситен човек живее във вечна преумора, страдания и страх. Който ламти за богатство попада в примка, в изкушения и в много глупави и вредни страсти, които го потопяват в разорение и погибел.
   • Много от болестите тръгват заради безпокойство, тревоги, обиди, огорчения и страх. Не физкултурата, а душевното състояние на човека лежи в основата на неговото здраве. За постигане на душевен покой и хармония с околната среда човек трябва да се освободи от прекалените емоции, страхове и страсти и да живее без напрежение, егоизъм, завист, ревност, омраза, злоба, гняв, алчност, жажда за власт, пари и слава. Бъди господар, а не роб на своите страсти.
   • Голяма част от времето човек се измъчва за минали неща, които са си отишли безвъзвратно, или е обладан от безкрайни и ненужни тревоги за бъдещето. Не гледай назад с носталгия или гняв, а прегърни настоящето и живей в сегашния момент. Днес е денят да живееш пълноценно, а не чакай да спечелиш от лотарията или когато се пенсионираш. Бъди архитект на бъдещето си, а не пленник на миналото.
   • Животът е като едно пътуване. Може да се наслаждаваш на диамантите по пътя, или да тичаш до края на дните си след вечно изплъзващото се гърне със злато, което накрая се оказва празно. Наслаждавай се на пътуването и се радвай на всеки момент, който днешният ден ти предоставя.
   • Загубеното злато се намира, но загубеното време не. Уважавай времето си, защото то е най-ценното ти притежание. Времето изтича както изтича ситен пясък между пръстите и никога не се връща назад. Онези, които го използват мъдро от ранни младини биват възнаградени с богат, продуктивен и щастлив живот.
   • Исус Христос учи: „ Недейте събира съкровища на земята, където молци и ръжда ги изяждат и където крадци подкопават и крадат, но събирайте съкровища на небето, където ни молци, ни ръжда ги изяждат и гдето крадци не подкопават и крадат, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
   • Духовното богатство е много по-стойностно от материалното. Материалното богатство е преходно. Днес го имаш, утре не, докато духовното никой не може да ти отнеме.
   • Знанието е сила и свобода. То е съкровище, което следва навсякъде този, който го притежава.
   • Който събира знания, но не ги използва прилича на човек, който оре, но не сее. Ако човек не се ползва от знанието, няма смисъл да го търси.
   • Мъдростта е съчетание на знание, жизнен опит, разум и интуи ция.
   • Мисълта е като птица: не я ли уловиш навреме, може би никога няма да я хванеш.
   • По-добре да се мисли преди да се действа, отколкото след това.
   • Най-много трябва да се мисли за онова, което може да се направи само веднъж.
   • Мисълта, съсредоточаването и самовнушението са в основата на всичко. Мисълта е извор на постъпки, проявления и живот. Изчисти извора и всичко ще бъде чисто.
   • Словото е духовна и творческа енергия, най-висшият дар, даден на човека от Бога.
   • Бъди господар на езика си и говори само за неща, които добре си обмислил и преценил.
   • По-добре да мислиш когато говориш, отколкото да се каеш за онова, което си казал.
   • Нетактичният човек казва това, което другите мислят.
   • Искрените думи не винаги са приятни, а приятните много често не са искрени.
   • Когато кажеш на някого груби и обидни думи направо в очите, те проникват в душта му, оставят след себе си злоба, скрита омраза и действат като силна отрова.
   • Дълбока рана заздравява, но лоша дума не се забравя.
   • Нищо не струва толкова евтино и не се цени така скъпо, както вежливостта.
   • Културният мъж се познава по обноските му към собствената жена, защото към чуждата и дивакът е внимателен.
   • Умният си личи не толкова по това, което е казал, а по това, което е премълчал.
   • Умението да се премълчава често е връх на мъдростта.
   • Господи, дай ми красноречие да говоря и мъдрост, за да мога да мълча.
   • Истинското красноречие се състои в умението да се каже всичко необходимо и не повече, отколкото е необходимо.
   • Умният човек пита разумно, слуша внимателно, говори спокойно и спира да говори, когато няма какво повече да каже.
   • Христос ни е завещал златното правило за отношенията между хората: „Както искате да постъпват с вас човеците, така и вие постъпвайте с тях”.
   • Разкаянието е присъда, която човек издава сам срещу себе си.
   • Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае, прости му. И седем пъти на ден да съгреши и седем пъти се обърне към теб и каже: „Покайвам се”, прости му.
   • Боян Мага, син на цар Симеон Велики, е даровит учен и мъдрец. Той е един от родоначалниците на народната медицина и на богомилството. Богомилите се борят за възвръщане на първоначалната чистота на Христовото учение. Те първи издигат лозунга: „Братсво, равенство и свобода, основани на любовта”. Богомилите отричат църквата, кръста, иконите и всички църковни ритуали. „Свещениците, монасите, владиците и патриарсите са богато пла тени и скъпо облечени слуги надявола. Те защо са ни? Не рече ли самият Исус: Когато се молитите не бъдете като лицемерите, които се трупат по синагогите да се молят, за да се покажат пред човеците. А ти когато се молиш влез във вътрешната си стаичка и като затвориш вратата се помоли на своя Отец”.
   • Бог е един. Той е като връх на висока планина. Различните религии са пътеки към него.
   • Две неща са нужни на човека. Те са любов и свобода. Жертвал бих живота безвъзвратно за любов, любовта да дам за свободата съм готов.
   • Да обичаш, когато те обичат, е човешко. Да мразиш, когато те обичат, е жестоко, а да обичаш, когато те мразят, е велико.
   • В любовта хората губят разсъдъка си, но едва след брака разбират това.
   • Любовта е сладък сън, а женитбата
   • будилник.
   • Талантът е дар божи, който никой не може да ти отнеме и да си го присвои.
   • Добър човек е не който умее да прави добро, а този, който не умее да прави зло.
   • Няма нищо по-благородно от това, да служиш безкористно на другите.
   • За услугата да говори този, който я е получил, а не онзи, който я е направил.
   • Добрите хора бързо забравят доброто, което са направили.
   • За всеки свой ден съди по това което си посял, а не по това колко си пожънал.
   • Природата ни е дала две уши и една уста, за да не забравяме, че трябва повече да слушаме и по-малко да говорим.
   • Няма по-глух от този, който не иска да слуша.
   • Слушането винаги е по-малко интересно от подслушването.
   • Очите са част от мозъка и са прозорец към света. Около 80% от информацията за околния свят ние получаваме през очите. Гледаме с очите, а виждаме с ума. Малка е ползата от очите, ако умът е сляп. Очите косвено са свързани с всички наши органи. По тях може да се съди за здравето, душевното състояние и настроението на човека. Затова казват, че очите са огледало на човешката душа.
   • Понякога един поглед говори повече от казаната дума.
   • Мъжете гледат жените, за да ги видят, а жените гледат мъжете, за да бъдат видяни.
   • Жените се отнасят с безразличие към тези, които ги обожават и се прекланят пред онези, които ги пренебрегват.
   • Зад всеки успял мъж стои една умна, любяща и вярна жена.
   • Младите жени на богатите стари мъже още приживе на съпруга мислят за тези, които ще им изтрият сълзите след време.
   • По-лесно е да тъгуваш за онази, която си обичал, отколкото да живееш с тази, която си намразил.
   • Не онези, които мразим, а тези, които обичаме ни причиняват най-много страдания и болка.
   • Няма по-голяма наслада от лишенията, на които се подлагаме заради щастието на своите близки.
   • Стреми се към благото на близките си, но не ставай роб на техните прищевки.
   • Роднините са добри, когато живеят далеч, а съседите зад висока ограда.
   • Може да забравиш онзи, с когото си се смял, но едва ли ще забравиш този, с когото заедно си плакал.
   • За човека е естествено да се отнася с високомерие към тези, които му угодничат и с уважение към онези, които не се прекланят пред него.
   • Най-низка душа е тази, която се унижава, за да се хареса.
   • Ние считаме здравомислещи само тези, които споделят нашето мнение.
   • Замръзналата змия ще ухапе първо този, който я стопли.
   • Бедността не е порок, но е майка на всички пороци. Когато си беден те смятат или за глупав, или за мързелив. Нещастието на бедния е в това, че на всички негови постъпки, колкото безкористни и благородни да са те, се предписват най-низки подбуди.
   • Грубият човек има малко приятели, а подозрителният – малко покой.
   • Подозрението живее винаги в престъпна душа. На крадеца всеки храст му прилича на детектив.
   • Ако са те измамили веднъж, вината за това е на този, който те е излъгал, но ако позволиш да те измамят втори път, вината за това си е твоя.
   • Скромността и справедливостта са присъщи само на големите умове и великите души.
   • Само истината и справедливостта дават сигурност, покой и щастие на човека.
   • Може да се убие този, който казва истината, но не и самата истина.
   • Ако поради някаква причина в момента не може да се каже истината, не следва на това основание да се говорят лъжи.
   • Излъжеш ли веднъж, колкото и истини да казваш след това, няма да ти вярват.
   • Никой не вярва на лъжеца дори когато казва истината.
   • Не отричай тава, което не познаваш, а се срамувай от своето невежество.
   • Преди да направиш следващата крачка, погледни дали пред теб има земя или е зейнала пропаст.
   • Ако доверчиво разтвориш ръце, ще разбереш кой иска да те прегърне и кой да те прикове на кръста.
   • Довериш ли се на някого, може да получиш приятел, или урок за цял живот.
   • Истинското приятелство е точно избрано родство.
   • Братът може да не ти е приятел, но приятелят винаги ти е брат.
   • Преди да туриш пари в джоба си, провери дали е здрав, преди да се довериш на приятел, провери дали е искрен.
   • Приятел в нужда се познава. Истинските приятели идват при теб тогава, когото другите бягат и те изоставят.
   • Лъжливите приятели са като сянка: в слънчево време те следват по петите, но изчезват щом влезеш в сянка.
   • Когато човек загуби пари, губи много. Когато загуби приятел, губи много повече, а когото загуби вяра, губи всичко.
   • Сърцето е като кристална чаша; разбиеш ли я, не можеш я слепи.
   • Не е важно колко силно са те ударили, а колко те е заболяло.
   • Бързо се забравя плесницата, която си нанесъл, но не и тази, която си понесъл.
   • Колкото по-високо летиш, толкова по-голяма ще бъде болката ти при падане.
   • За своите беди хората са склонни да винят съдбата, боговете и всичко друго, но не и себе си.
   • Отстрани грешките на другите се виждат лесно, но трудно се казва истината за тях.
   • Обикновено хората считат чудите страдания и своите грешки за по-малки, отколкото са в действителност. Собствените недостатъци и грешки са като торба на гърба – не се виждат.
   • Нещастието е велик учител, но неговите уроци са жестоки.
   • Съчуствието през време на нещастие е като дъжд по време на суша.
   • Който знае да чака, постига това, което иска. Не напразно казват, че с търпение черничевият лист се превръща в коприна. Животът обаче е твърде кратък, за да се чака прекалено дълго.
   • Най-доброто качество на парите е тяхното количество, а най-големият им недостатък е техният недостиг.
   • Хората, които смятат, че парите са способни да направят всичко, са готови да направят всичко за пари.
   • С пари се купуват много неща, но не всичко може да се купи с пари. Щастието е едно от тях.
   • Ако купуваш това, което не ти трябва, скоро ще продадеш това, което ти трябва.
   • Бъдете внимателни с дребните разходи, защото те са като малките пробойни, които могат да потопят голям кораб.
   • Човек би живял много по-леко и спокойно, ако навреме осъзнае, че не всичко което притежава му е нужно. Онова, което не е необходимо, е излишно.
   • Богатството е като морската вода: колкото повече пиеш, толкова по-голяма е жаждата ти.
   • Собствеността е примка; това, което смятаме че владеем, в същност владее нас.
   • Богатството е не това, което притежаваш, а това, на което се радваш.
   • Най-богат е този, радостите на когото изискват най-малко от всичко пари.
   • Богатият скъперник е по-нещастен от щедрия бедняк. Скъперничеството е най-жалката нищета.
   • Две неща на този свят са безкрайни – човешката глупост и вселената. За второто не съм съвсем сигурен. (Айнщайн)
   • Където глупостта е образец, там разумът е безумие.
   • Глупакът е глупав не защото говори глупости, а защото си мисли, че за другите това са мъдрости.
   • Глупакът е като ветропоказател, който си мисли, че той показва на вятъра накъде да духа. говорят.
   • Глупаците повече от всичко за мъдрост, а негодниците
   • за добродетели.
   • Когато се изкачваш към върха на славата не се отнасяй с високомерие съм околните, защото ще ги срещнеш отново при слизане.
   • Старостта и свързаните с нея болести са така хитро измислени от природата, че човек да не страда, когато се разделя с живота.
   • Животът е като шахматна игра: щом приключи и царят и пешките се поставят в една и съща кутия.
   • Старите разказват какво са правили, а младите приказват за това, какво ще правят.
   • Роден край е там, където душата ти е спокойна и където и най-малките неща ти носят радост.
   • Родината се обича не защото е велика, а защото е своя.
   • Ние, българите, сме шепа народец, благословен от Бога да населява късче от рая на земята.
   • Трябва да спираме вниманието си върху хубави картини /природни или нарисувани/ и приятни случки. Погледни изгрева или залеза на слънцето, лазурния морски залив, многоцветната дъга след дъжд, кристално синьото небе, росната зелена поляна, градината, в която всичко е свежо и ухае на пролет. Птичките пеят, а пчелите жужат около разцъфналите цветя и дървета. Постарай се да запомниш тези картини, хубавите мисли и приятните емоции породени от тях, защото те ни обогатяват и възвисяват.
   • Ако искате да имате щастлив живот, трябва да се привързвате към идеи и цели, а не към хора и предмети.
   • Пет прости правила по пътя към щастието: 1. Освободи сърцето си от омраза. 2. Освободи ума си от тревоги. 3. Живей скромно, просто, но не просташки. 4. Давай повече, искай по-малко. 5. Постави си ясно достойна, но изпълнима цел и вложи цялата си енергия за нейното осъществяване.
   • Живей сромно. Съсредоточи се само върху онова, което има истински смисъл. Забрави суетата. Престани да носиш скъпи дрехи и бижута, да четеш по 5 или 6 вестника на ден, да вдигаш телефона при всяко позвъняване, защото той е там за твое удобство, а не за удобството на другите. Бъди господар на времето си. Не се чувствувай задължен да си на разположение на всички през цялото време.
   • Не се страхувай от врага си, ако ти се вижда силен и не го подценявай, ако ти се струва слаб.
   • Подгоненият и притиснат до стената котарак се превръща в тигър.
   • Помни, че опасен е не силният, а отмъстителният.
   • Лошият човек е като въглен. Ако не те опари ще те очерни.
   • Който побеждава другите е силен, но най-силен е този, който надвива себе си.
   • Проклинах съдбата си че нямам обувки, докато не видях един човек, който нямаше крака.
   • Човек напуска този свят без нищо, както без нищо е дошъл в него.