Учебник по стенография

- Към 5.3.

   • Всеки се ражда, но не всеки става човек.
   • Познанието се добива лесно, за разлика от мъдростта.
   • От мъдростта израстват три плода; добре да се мисли, добре да се говори и правилно да се действа.
   • Не гледай кой говори, а слушай какво казва.
   • Човек трябва да се учи правилно да мисли. Размишлението е майка на мъдростта.
   • Мъдрият знае, че знае много, а на глупака му се струва, че знае всичко.
   • Дарованието плаща данък на невежеството и завистта.
   • Невежеството е майка на предубеждението и подозрителността.
   • В очите на завистника всеки успех е престъпление.
   • Не гълтай без да дъвчеш, не говори без да мислиш.
   • Езикът на глупака изпреварва мисълта.
   • Глупави мисли хрумват на всички, но умният не ги споделя.
   • Не казвай винаги каквото знаеш, но винаги знай какво говориш.
   • Понякога мълчанието е по-изразително и от най-красноречивите думи.
   • Няма мисъл, която да не може да се каже просто и ясно.
   • Да откраднеш от някого мисъл понякога е по-престъпно, отколкото да откраднеш пари.
   • Преди да отговориш помисли какъв е въпроса и какво цели човекът, който го задава.
   • Блаженството на тялото е в здравето, блаженството на ума
   • в знанието.
   • Знанието в ръцете на лош човек е като остър нож в ръцете на пиян.
   • Не се гордей със звание, а със знание.
   • Каквото знаеш предай на другите, а каквото не знаеш, научи от другите.
   • Убеждението не е начало, а венец на всяко познание.
   • Само глупаците и мъртвите никога не променят мнението си.
   • Душата няма тайни, които поведението да не разкрие.
   • Съвестта не е съдия, който наказва, а другар, който предпазва.
   • Предпазливостта е майка на сигурността.
   • Миг невнимание, цял живот страдание.
   • Който мисли за последствията, се предпазва от бедствията.
   • Никой не оставя вълка да пази овцете.
   • Бъди слуга на съвестта си и господар на волята си. Който няма воля, всичко му е неволя.
   • Умният човек не вярва на всичко което чуе, не казва всичко което знае и не харчи всичко което има.
   • По-страшен от спина и по-опасен от рака си остава само простака.
   • Българинът всичко може, стига да му се наложи.
   • Ритникът отзад води до крачка напред.
   • Мъжът може да построи къща, но само жената може да направи дом.
   • Свободата е право да вършиш всичко, което не накърнява правата на другите.
   • Отмъщението носи наслада само на дребнава и низка душа.
   • Слабият е винаги жесток в своето отмъщение.
   • Смелостта укрепва мъжеството, а колебанието страха.
   • Престъпникът може да избегне наказанието, но не и страха от него.
   • Наказанието може да се намали, но вината е вечна.
   • Вината на предците се изкупува от потомците.
   • Уважението не може да бъде наложено. То трябва да бъде заслужено.
   • Много по-лесно е да се сплете венец, отколкото да се намери глава, достойна да го носи.
   • Не е важно дали дълго, а дали достойно си живял.
   • Благородният мъдрец предпочита да умре защитавайки се достойно, отколкото да бъде унижаван и опозорен.
   • Беден е не който има малко, а който ламти за много.
   • Който има всичко, него нищо не го радва.
   • Който не знае какво иска, и съкровище да му дадеш, пак ще е нещастен.
   • Здравето не е всичко, но без него всичко друго е нищо.
   • Всичко може да се преживее, освен смъртта.
   • Най-трудните моменти в живота на човека оставят най-трайни следи.
   • Когато протегнеш ръце към небето сигурно няма да хванеш звезда, но няма да изцапаш ръцете си с кал.
   • Възпитанието е наука, която научава децата ни да живеят без нас.
   • Доброто възпитание е най-доброто наследство.
   • Децата се възпитават с обич, търпение и топлина, а не с наказания. Щом думата не учи, плесницата няма да помогне.
   • Усмивката е най-евтиният подарък. Тя има силата да покорява. Трае само миг, но споменът за нея остава завинаги.