Учебник по стенография

2.1. Символизиране на гласните

Символизирането е условен начин за изразяване на гласните. Чрез промяна на формата, големината или положението на съгласните може да се съди за съществуването на една или друга гласна след тях.