Учебник по стенография

2. Означаване на гласните

Известно е, че съгласните лежат в основата на нашия език. Тази особеност на езика се използва и в стенографията. И тук съгласните играят първостепенна роля. Те образуват скелета на българското стенографско писмо. Гласните, макар и малко на брой, играят съществена роля, тъй като се срещат много често. Означават се чрез:

  1. Символизиране;
  2. Сливане със съседните съгласни в думата;
  3. Използване на специални (особени) знаци;
  4. Изписване със знаците им.