Учебник по стенография

3.2. Знаци за групи съгласни със С

Знаците за групи съгласни със С се образуват чрез сливане, застъпване, непосредствено свързване и специални знаци.

сливане:

сливане със С

св сг ск см сн сп ст сф сх сц сш

сливане със С

бс вс гс дс зс мс нс хс
застъпване:

застъпване на с

пс тс  
непосредствено свързване:

непосредствено свързване на С

сб сд сч ср  
специални знаци:

специални знаци със С

св  

Знакът СВ се използва и за съчетанието СТВ.

Съгласната Т в съчетанието СТ не винаги се чува добре и може да се изпусне.

Когато сричката СТ е в началото на думата, изписването може да започне от четвъртата линия.

Примери:

сган, сгоден, сгушен, сгънат, скенер, сказуемо, скайп, Скопие, Хасково, скитам, скутер, скъп, смел, смаян, Осман, Смолян, космос, смирен, смутен, смътен, снежен, снажен, сноп, снимам, Босна, спешен, Спартак, Аспарух, спорт, спирт, господар, Испания, спукан, спънат, Стефан, стабилен, Стара Загора, статистика, стилистика, Стоян, студ, бастун, Бостън, вестник, вести, гости, истина, Коста, Кръстьо, местност, министър, нещастен, чистота, Исус Христос, сфера, атмосфера, Босфор, сцена, висш, Якобс, Зевс, Дикенс, псе, психика, липса, елипса, капсула, сбогом, сбутан, сдаден, счетоводител, счита, счупен, среден, срам, срочен, сривам, сринат, срутен, сръчен, светец, свещеник, свобода, Своге, свой, своя, свиден, Свилен, свиреп, действие, освежава, стопанисва, усвоява.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, а след това проверете и поправете допуснатите грешки: сгазен, скелет, скакалец, скача, скок, скучен, скъпоценен, Аляска, Дамаск, закуска, Паскал, праскова, микроскоп, телескоп, смешен, смазан, смок, смукач, снаха, снощи, снижаване, спечелен, Спас, способен, аспирин, Доспат, Исперих, Каспичан, стенография, стадион, Стайков, Стойков, становище, старинен, стимулира, прелестен, костюм, столица, пастир, частник, сферичен, йоносфера, нисш, аванс, баланс, Ханс, психология, гипс, сборен, сдаване, Домусчиев, среща, сразен, сроден, срича, сведения, свален, свободен, свидетел, осведомен, посветен, просветен, свещен завет.