Учебник по стенография

3.1. Знаци за групи съгласни с Р

Знаците за групи съгласни с Р се образуват чрез сливане, застъпване, непосредствено свързване или се използват специални знаци.

сливане:

Сливане на Р

вр др кр тр чр рг рс рм рп рт рш  
застъпване:

Застъпване на Р

  зр жр цр шр рд рз рч рщ
непосредствено свързване:

Непосредствено свързване на Р

гр зр фр хр рв рф рц  
специални знаци:

Срециални знаци за Р

  бр мр пр  

Примери:

време, Враца, Европа, вричане, Маврудиев, Кавръков, дребен, древен, драма, хидролиза, дрипав, Мадрид, Друмев, кредит, демокрация, криза, крилат, крокодил, микроб, крупен, кръгозор, тревога, трагедия, трон, неутрон, труден, Трън, учреден, щраус, Бургас,

енергия, Сергей, Армения, терминал, форма, реформа, формула, Карпати, Чирпан, арсенал, версия, артерия, вертикален, Варшава, куршум, Арда, Пирдоп, Сердика, Морз, Тарзан, Арчар, турчин, Чърчил, царщина, жрец, зрител, Шрадер, грешен, граматика, агроном, Григор, грузинец, грък, назрява, Фредерик, Африка, дешифрирам, цифра, храм, хроника, Охрид, Норвегия, Дарвин, Първанов, арфа, Орфей, Форд, Ръдърфорд, Парцалев, Брегово, Бразилия, Габрово, бригада, брутален, обръща, мрежа, мрамор, намръщен, премиер, Прага, прокурор, професор, процес, пружина, пръв.

Когато между две съгласни, втората от които е Р, се намира гласната Ъ, тя може да се измести след Р, така че да се изрази символично чрез целия знак за групата съгласни.

върба зърно кървав Търговище Търново  

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: вреден, вратар, невролог, дреха, Драва, Драгоман, мъдрост, Одрин, креда, красив, Сократ, Хипократ, Украйна, критика, акробат, микрон, круша, кръжок, трезор, традиция, Тракия, Троян, Труман, тръбач, учредителен, нащрек, Гергана, Георги, организация, хирургия, аргумент, армия, Германия, нормален, хармония, Карпов, Марс, персонал, артилерия, Бонапарт, Моцарт, Шуберт, картина, портокал, Вършец, марш, орден, Вардар, Дарданели, Йордан, Кардам, кардинал, рекорд, зарзават, зарзали, горчиво, доверчив, Мамарчев, Берщайн, жребец, зрее, греда, граница, график, география, грижа, Грузия, гръм, огромен, узрял, Фридрих, Ефрат, Афродита, хребет, охрана, хрупа, керван, нерв, първенец, Тервел, Марфа, карфиол, карцер, нарцис, Бремен, небрежен, Кубрат, Добрич, фабрика, Бруно, мрачен, мръсен, преврат, прекрасен, преход, Чапразов, прогресивен, прозрачен, Прометей, прокуратура, въпрос.