Учебник по стенография

2.3.7. Изписване на Ю и Я

Гласната Ю се изписва тогава, когато не може да се изрази символично. Знакът на Ю се пише само в основно положение и затова може да се разглежда като неподвижен знак.

Примери:

ЮАР, юбилей, юг, Юда, южен, юзина, Юкон, Юмеров,
юни, юли, Юпитер, Юруков, Юта, Люлин, уютен.

Гласната Я не се изразява символично. Тя се изписва със знака си или се заменя с А или Е. Я се изписва в началото на думите, след гласна, след Т с посока нагоре, в собствените имена или когато може да се прочете погрешно.

Примери:

Ява, ягуар, ядене, язовир, яйце, яма, японец, яребица, ятаган, жаля, жалея, желая, идея, коя, Катя, летя, Биляна, Боряна, Бояна, Даяна, Дебелянов, Калоян, Караян, Лиляна, Лияна, Оряхово, Пирея, Полянов, Румяна, Соня, Таня, Шаляпин, заля, ламя.

Когато се намира след И в края на думите, Я се заменя с А.

Примери:

авария, бегония, Венеция, газификация, Дания, екология, железария, зидария, Италия, коалиция, лаборатория, материя, нация, опозиция, революция, София, телевизия, философия, химия, церемония, Чехия, Япония.

Ако не се затруднява правилното прочитане на думата, Я може да се замени с А или Е.

Примери:

моля пазя садя соля ходя дядо лято някой няма вятър

Понякога различни думи се записват по един и същи начин, но от контекста се разбира коя от тях трябва да се прочете.

беля/беля вада/вадя засада/засадя мама/мамя

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: Юлиус Фучик, юноши, каюта, полюс, явен, ягода, ядосан, Ямайка, алея, Корея, Мая, моя, напояване, полярен пояс, рояк, академия, Бавария, евакуация, Етиопия, Кения, калория, Македония, Мизия, Нигерия, операция, радиация, серия, Сирия, Сицилия, фамилия, фуния, цигания, чиния, газя, понякога, сядам, кал до коляно, Татяна и Дамян занесоха на Яна чай, сирене и печена филия. Делян яде пушена риба и пие бяло вино, а Юлия яде пица и пие сок от ягоди. Шаляпин пееше в опера от Пучини.