Учебник по стенография

2.3.6. Изписване на У и Ъ

ИЗПИСВАНЕ НА НАЧАЛНО У

Начално У се пише в началото на думите пред знаци, които не са права линия, писана с посока нагоре. Знакът след него се пише в основно положение.

Примери:

убеден, уверен, угасен, удавен, ударен, ужасен, ужилен, укор, улей, улица, умен, уникален, унифициран, упорит, уред, усет, усилие, ухапан, ученик, училище, Ушаков.

За да се употреби начално У, се допуска разделно писане на думите.

неудобен неуловим неуморен наука поучава самоучител

ИЗПИСВАНЕ НА ОБИКНОВЕНО У

Обикновено У се пише в началото на думите пред знаци, които са права линия, писана нагоре, след знак на гласна, след знак на съгласна, при която не може да се изрази символично, или когато се употребява като самостоятелен знак.

Уелс, уцелен, аут, Бауер, Никарагуа, кауза, каучук,
Сеул, сауна, катун, купува, татул, цигулар, чугун, шушукане.

Гласната Ъ се изписва със знака си, когато не може да се символизира или да се изрази със слети и специални знаци. Изписва се в началото на думите, след гласна или след някои съгласни /Г, П и др./.

ъгъл тъпоъгълен Гугъл Кипър Купър Сейгън

Гласната Ъ между две съгласни може да се замени с Е.

малък Петър театър  

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: убедителен, увод, угоден, Улан Батор, умерен, унизителен, упойка, ураган, урок, усамотен, ухо, учуден, ушен лекар, Баучер, караул, пауза, шоу, купувач, бушува, Рейгън, Петър Дънов, Хитър Петър, Уважавай майка си и баща си. Учители и ученици ходиха на поход от река Тимок чак до нос Емине. Елате довечера у дома. У нас има пиано.