Учебник по стенография

2.3.5. Изразяване на Й и ЕЙ 

Й се пише отдолу нагоре и има наклон по-голям от обикновения. Знаците след него се пишат с половин средна междина по-високо. След Т с посока нагоре Й се пише чрез долепване.

Между знак на съгласна и Й се чете символизирано Е

бей, бой, вой, гей, дай, кой, никой, лей, лай, май, Ной, пей, пай, рай, сей, той, чай, Айдемир, Байрон, Бойко, войник, гайда, гейзер, Дойран, жокей, Йосиф, Йоцо, Лейла, майка, Майкъл, Галилей, Матей, Матейко, Мойсей, Одисей, Посейдон, Райна, сейф, тайга, утайка, файл, хайдути, Хайне, чайка, шайба, щайга.

Знаците на Т с посока нагоре и съставно Ц след Й не се повдигат, а получават наклона му.

Айтос байт Кувейт сайт файтон пейте пийте китайци

Вместо ИЙ се пише само И.

Везувий Дионисий Методий Паисий Теодосий

Вместо ЙЕ винаги се пише ИЕ

Йемен Йена фоайе доайен Байер

За да се различава от Й, при означаване на множествено число след знаци с край нагоре се пише И с посока надолу.

    герой герои завой завои мой мои порой порои

Знакът на ЕЙ има наклон, по-голям от този на Й. Пише се в началото на думите и след гласна. За него са валидни правилата за писане на Й.

Ейре вейки веейки майки маейки пейки пеейки

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: Байкал, Бейрут, бозайник, Бойл Мариот, Ваймар, девойка, Дойчин войвода, Ивайло, Китай, Майк Тайсън, маймуна, майчин дом, Богомил Райнов, Радой Ралин, Тайван, Сайгон, тайна, Тосун бей, Вейсел паша, Шейново, Майер, виейки, желаейки, жалеейки, летейки, четейки, чакайте, корейци, Река Енисей тече на север. Сейте жито, царевица и ориз. Ръкопашен бой за печена пуйка и руйно вино.