Учебник по стенография

2.3.3. Изписване на О

Гласната О се използва като самостоятелен знак когато е междуметие и за членуване на имената от среден род. В първия случай се пише на основната линия, а във втория – на втората линия, близо до думата, към която се отнася.

ИЗПИСВАНЕ НА О В НАЧАЛОТО НА ДУМИТЕ

Когато знакът след О започва от първата или от четвъртата линия, О може да започне оттам.

об ов ог од ож оз ок ол ом он оп

ор ос от ох оц оч ош ощ  

Примери:

оазис, обожател, обущар, овощар, овен, огън, Одеса, ожулен, озадачен, океан, окичен, Олаф, Омар, оневинен, опера, орел, оръдие, ос, оса, Отело, офицер, охолен, оценен, очарован, ошав, ощетен.

ИЗПИСВАНЕ НА О СЛЕД ГЛАСНА

Виолета Диоген зоолог Наполеон Теофан феодален хаос

ИЗПИСВАНЕ НА О СЛЕД Т

Гласната О след Т с посока нагоре се изписва със знака си, ако не е последна буква. В противен случай задължително се използва специален знак / /.

акумулатор, бетон, метод, оператор, регулатор, фотон, вето, мото, нето, НАТО, Тато, Тито.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите и изразите, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки:обед, оборот, овесен, оголен, огънат, Одер, ожънат, озарен, озон, око, окуражава, оловен, Оман, опорочен, орех, Осогово, река Осъм, оцет, очарователен, ошашавен, ощипан, Елеонора, Радион, Симеон, фараон, авиатор, кооператор, окупатор, сенатор, богато, гето, лагерен огън, осолен паламуд, Питагорова теорема, поточен метод.