Учебник по стенография

2.3.1. Изписване на Е

Наклонено Е се употребява като самостоятелен знак тогава, когато гласната Е е спомагателен глагол СЪМ в 3 л. ед.ч. или е междуметие. Като спомагателен глагол се пише на втората линия, а като междуметие – на основната линия. Хоризонтално Е се употребява за членуване на имената в множествено число и като частица за бъдеще време ЩЕ. И в двата случа се пише над втората линия.

ИЗПИСВАНЕ НА Е В НАЧАЛОТО НА ДУМИТЕ

Знакът на Е в началото на думите се съединява със следващите знаци непосредствено или чрез сливане. За по-удобно съединяване той се измества до началото на следващия знак. Пред сричките ГО, КО, ПО и ХО се пише хоризонтално Е.

еб ев ег его ед еж ез ек еко ел ем ен  

еп епо ер ес ет еф ех ехо ец еч еш ещ  

Примери:

Ева, егер, Егор, Едисон, ежегоден, езеро, ек, еколог, Елена, Емона, Енев, епитет, епоха, Ереван, есен, етер, ефикасен, ехиден, ехо, ечи, ешелон.

ИЗПИСВАНЕ НА Е СЛЕД ГЛАСНА

Баев военен Диего Емануела заем лае Етиен наречие

ИЗПИСВАНЕ НА Е В КРАЯ НА ДУМИТЕ

Знакът на Е в края на думите се свързва със знаците пред него непосредствено или чрез сливане. След Т с посока нагоре се пише хоризонтално Е, което се съединява чрез долепване под края на Т.

бе ве ге де же зе ке ле ме не пе

ре се те фе хе це че ше ще

Примери:

бебе, реве, Леге, поведе, реже, мезе, леке, лале, резюме, Белене, канапе, море, Русе, те, дете, пишете, четете, кафе, Гоце, мече, молеше, чудовище.

За писане на ЕЕ се съединяват два знака на Е.

вее жалее  зеленее пее сее сееше Пеев Фадеев

Знаците на Т с посока нагоре и съставно Ц след Е и ЕЕ се съединяват под ъгъл.

поет пеете сеете деец кореец

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: ежемесечен, Езоп, Елада, Ема, епос, ерудиран, ето, етика, етилен, Ефес, ефир, водоем, Виена, заек, нехаен, поема, Чапаев, небе, кове, въже, резе, зеле, Пеле, реле, семе, кепе, Жан Маре, Чепеларе, шосе, лете, летете, кадифе, ръце, Руме моме хубава, Голомеев пее. Куче виеше. Чуваше се далечен рев на северен елен.