Учебник по стенография

2.3. Изписване на гласните

Гласните се изписват със знака си когато са в началото или в края на думите, когато са след гласна или когато се използват като самостоятелен знак.