Учебник по стенография

2.2.4. Изразяване на У и Ъ със специални (особени) знаци

Знаците на У и Ъ не могат да се сливат със знаците на К, Н и Р, поради което за КУ, НУ, РУ, КЪ, НЪ, РЪ и УР се използват специални знаци. Знаците на КЪ, НЪ и РЪ се получават от тези на КУ, НУ и РУ чрез надебеляване.

  ку ну ру къ нъ ръ ур  

Примери:

Баку, Букурещ, Кукузел, молекула, кану, теменуга, бонус, Карузо, мизерува, Перущица, Сакъзов, Чакъров, данък, Баръмов. Знакът на УР образува слети знаци със знаците на съгласните както знакът на У. Тези знаци не се пишат в началото на думите, с изключение на знака ЩУР.

бур вур дур лур мур сур тур чур щур  

  ура ург урм урп урс урт урш  

Примери:

велур кусур чучур кубатура литература ресурс металург

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: Каракум, Кукуш, лекува, ликува, конус, барут, Барух, вирус, каруца, кукуруз, пеперуда, царува, Херакъл, чакъл, данъчен, масур, кичур, Лаура, матура, тънък бакърен съд, Кукувица кука на зелена бука. Сънувах мъчителен сън.