Учебник по стенография

2.2.3. Сливане на У и Ъ

Слети знаци образува само обикновено У. То се слива с предходната или със следващата съгласна. Слетите знаци на У не се пишат в началото на думите, с изключение на УТ и ЩУ.

бу ву ду лу му су ту чу щу  

уг ум уп ус ут уш ути уто  

Примери:

бубуна, гъдулар, лудува, валутен, Солун, римува, фасул, балатум, бичува, щука, нощувам, подиум, радиус, утешавам, ботуш, Чаушев, Ути, утолява.

Знакът на Ъ се слива с предходните съгласни, с които се слива и знакът на УСлети знаци на Ъ не се пишат в началото на думите, с изключение на ТЪ и ЩЪ.

  бъ въ дъ лъ мъ съ тъ чъ щъ  

Примери:

дубъл, зубър, Лувър, Балъков, гълъб, румънец, косъм, чесън, тъга, натъжен, тъмен, тътен, тъща, щъка, затъва, потънал.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: дудук, калугер, палуба, кумува, битува, Наум Шопов, Гаус, утеха, потушен, Гълъбов, Кълъраш, Чалъков, восък, Ходих до хижа Тъжа.