Учебник по стенография

2.2.1. Сливане на О

Знакът на О се слива с края на знаците, които нямат извивка надясно (Р, Т с посока надолу, Ф и Щ). Когато се намира след знака на Р, гласната О се означава по особен начин. Образува се нов знак, който има формата и положението на О, но е надебелен в началото, за да се различава от знака на О.

то фо що ро  

Примери:

товар, ток, поток, тон, Нютон, питон, точен, наточен, Витоша, мито, фон, домофон, Сарафово, щом, нещо, нищо, робот, ров,  рог, Рожен, роза, ром, роса, Боровец, Борован, водород, Геро, Гюро, Суворов, чаровен.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите и изразите, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: Томас Мор, тонер, китолов, сито, сифон, семафор, Сафо, телефон, горещо, Рощок, Ромен Ролан, Буров, бюро, Жоро, Мароко, порода, Рибарова, Тодоров, Херо, хоро, село Борово, суров терор.