Учебник по стенография

2.2.1. Сливане на О

Знакът на О се слива с края на знаците, които нямат извивка надясно (Р, Т с посока надолу, Ф и Щ). Когато се намира след знака на Р, гласната О се означава по особен начин. Образува се нов знак, който има формата и положението на О, но е надебелен в началото, за да се различава от знака на О.

то фо що ро  

Примери:

товар, ток, поток, тон, Нютон, питон, точен, наточен, Витоша, мито, фон, домофон, Сарафово, щом, нещо, нищо, робот, ров,  рог, Рожен, роза, ром, роса, Боровец, Борован, водород, Геро, Гюро, Суворов, чаровен.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите и изразите, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: Томас Мор, тонер, китолов, сито, сифон, семафор, Сафо, телефон, горещо, Рощок, Ромен Ролан, Буров, бюро, Жоро, Мароко, порода, Рибарова, Тодоров, Херо, хоро, село Борово, суров терор.
Thanks! You've already liked this