Учебник по стенография

2.1.7. Символизиране на Ю

Гласната Ю се изразява символично, като знакът на съгласната пред нея се пресече със знака на следващата съгласна или със съединителна чертица. За по-удобно пресичане някои   знаци могат да се изместят от основното си положение. Гласната Ю в края на думата се изразява символично чрез пресичане на знака пред нея с чертица, подобна на И или У. Така се означава и ЬО в края на думите. Ю не се символизира, когато се намира между два знака на Л.

Примери:

бюфет, ревю, Гюзелев, панагюрец, Дюлево, Жюл, Мизюрев, кюнец, кютюк, Кючукова, любов, лют, Мюлер, кюмюр, Нюман, сюжет, тюлен, Тюмен, тютюн, Катюша, фюрер, Хюго, Ботьо, Ганьо, Косьо, меню, Маньо, Теньо.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: бюрек, гювеч, Гюлемезов, гюм, Дюма, Доньо Донев, Жельо Желев, кючек, Любен Каравелов, нюх, Пеньо Пенев, салют, тютюнев дим, Гатьо, Досьо, Матьо, Цоньо, Щерьо, Гюла и Мюмюн нижеха тютюн. Символизирането е удобен начин за изразяване на гласните, но то не винаги е приложимо. Гласната Е не може да се изрази символично в началото или в края на думите, нито когато се намира пред или след гласна. Гласната А не може да се изрази символично след Т, нито пък О, ако е след Т, Ф, Щ и т.н. В тези случаи гласните се сливат със съседните съгласни, изразяват се със специални знаци или се изписват със знака им.