Учебник по стенография

2.1.6. Символизиране на Ъ

Знакът на Ъ се изразява символично като знакът на предходната съгласна се сваля с половин средна междина (по правилата за символизиране на У) и се надебелява (по правилата за символизиране на А). Малките знаци се свалят под основната лининя само в началото на думите и след знаците на Ж, Ш и долно З. За да се изрази символично Ъ, думите могат да се пишат разделно. Когато гласната Ъ се намира в няколко последователни срички, символично се изразява само в първата.

бъ въ гъ дъ жъ зъ къ лъ мъ нъ  

пъ ръ съ фъ хъ цъ чъ шъ  

Примери: Бък, Несебър, въжен, възел, навъсен, гъба, негър, дъга, чадър, жъна, зъболекар, мозък, къпан, закъсах, накъсан, лъв, залък, полъх, мъка, замък, пълен, попътен, ръчен, поръчах, съдебен, Фъшеков, хъш, цъка, Хашъмов.

Задачи:

    1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
    2. Напишете на стенографски думите и изразите, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: Бъзовец, бобър, Вълев, Въча, гъдел, нагънат, дъно, дъщерен, загадъчен, зъбер, назъбен, късам, лъжа, жалък, мътен, пъзел, пътека, копър, ръжен, съборен, сънен, чехъл, бодър дух, вековен дъб, дънер на габър, зъбен камък, лъчезарен момък, нагъл лъжец, кахърен мъж, ръководен кадър, съботен ден.