Учебник по стенография

2.1.5. Символизиране на У

Гласната У се изразява символично, като съгласната пред нея се свали с половин средна междина. Не се сваля само знакът на Щ. Знакът след символизирано У се пише в основно положение. Малките знаци се свалят под основната линия само в началото на думите и след знаците на Ж, Ш и долно З. За да се изрази символично У, се допуска разделно писане на думите. Когато гласната У се намира в няколко последователни срички, символично се изразява само в първата.

бу ву гу ду жу зу ку лу му ну  

  пу ру су ту фу ху цу чу шу  

Примери:

Буда, ВУЗ, Левуново, губер, загуба, Дунав, задух, Жуков, дежурен, зумер, козунак, Куба, закупен, покупателен, Луканов, Мусала, паламуд, нужен, занулен, Пугачов, запушен, Румен, нарушава, Суходол, засукан, Тулово, фураж, хубав, Бохум, ЦУМ, чудесен, начупен, Шумен, парашут.

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки: гара Буново, Кабул, Вулева, ловувам, гущер, лагуна, Дулово, духовен, медуза, жупел, кожух, лазурен, Кулон, Луков, муден, Хемус, нула, пушач, рудокопач, Судан, сума, тунел, Фуко, хуманен, Чурек, почуках, Шумахер, бурен дебат, висока кула, памучен пуловер, Жан Жак Русо, хубава русокоса мома, сапунен мехур, сухар за супа, черен хумор, качулат петел, чудо нечувано, Чувам шум. Будапеща се намира на река Дунав. Парен каша духа.