Водопади Мауи, Хонокохау

Източ­ник: flickr​.com via Arlene on Pinterest

Отне­ма­ща дъха глед­ка… вода­та се спус­ка от 500 мет­ра. Само водо­па­дът в Наци­о­на­лен парк „Йосе­ми­ти“ е по-висок от него в САЩ.

Thanks! You've already liked this