Вкусно…

Източ­ник: under400​.tumblr​.com от Marty на Pinterest

Бана­ни ова­ля­ни в цеде­но кисе­ло мля­ко, натро­ше­ни баде­ми и кане­ла, след кое­то замра­зе­ни. Вкус­но…

Thanks! You've already liked this