Учебник по стенография

Лесен за изповлз­ва­не без­п­ла­тен онлайн учеб­ник по бъл­гар­с­ка стенография.

Още

Thanks! You've already liked this