26 йога пози за вашето здраве

Източ­ник: missclinic​.com от Mandi на Pinterest

Бик­рам йога се със­тои от 26 пози и 2 диха­тел­ни упраж­не­ния. Тя се фоку­си­ра напъл­но вър­ху човеш­ко­то тяло, рабо­тей­ки отвът­ре навън. Още

Thanks! You've already liked this