Куче осиновява бебе-шимпанзе

Източ­ник: themetapicture​.com от Kelly на Pinterest

След като май­ка­та шим­пан­зе живе­е­ща в зоо­парк уми­ра, един от слу­жи­те­ли­те взи­ма мал­ко­то бебе шим­пан­зе вкъ­щи, за да се гри­жи за него. Още

Thanks! You've already liked this