Какво представлява движението Райхсбюргер, обвинено в опит за сваляне на правителството в Германия?

Автор: Клер Бърчит

Поли­ци­я­та арес­ту­ва 25 души, обви­не­ни в пла­но­ве за сва­ля­не на гер­ман­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во в поре­ди­ца от акции в цяла­та страна.

Още

Thanks! You've already liked this