Суперхрани 5: Бял чай

Източ­ник: squidoo​.com от AS на Pinterest

Пове­че­то от лечеб­ни­те свойс­т­ва на белия чай идват от мно­го голя­мо­то коли­чес­т­во анти­ок­си­дан­ти, кои­то съдър­жа. Още

Thanks! You've already liked this