Eкологичен почистващ препарат

Източ­ник: fountainavenuekitchen​.com от Brenda на Pinterest

Еко­ло­гич­но чист и неток­си­чен и евтин почис­т­ващ пре­па­рат може да си напра­ви­те сами като напъл­ни­те бур­кан с обел­ки от пор­то­кал, лимон, лайм, ман­да­ри­на или друг цит­ру­сов плод. После затва­ря­те плът­но с капач­ка­та и оста­вя­те за 2 сед­ми­ци. После просто налей­те смес­та в спрей от стар пре­па­рат и гото­во.

Thanks! You've already liked this