Spelling Bee — проверете как сте с английския

Мис­лите си, че пишете на анг­лийски език без грешка? Със Spelling Bee лесно може да про­ве­рите дали това е така. Още

Thanks! You've already liked this