Как да си направите сам антена за цифрова телевизия

Източ­ник: popularmechanics​.com от Stephanie на Pinterest

Спряха ана­ло­го­вата теле­ви­зия. Всички вече раз­б­раха как да вклю­чат деко­дера — кабела от едната страна, анте­ната — от дру­гата. Да, но каква антена? Отго­во­рът е антена за циф­рова теле­ви­зия. Още

Thanks! You've already liked this