Суперхрани 5: Бял чай

Източ­ник: squidoo​.com от AS на Pinterest

Пове­чето от лечеб­ните свойс­тва на белия чай идват от много голя­мото коли­чес­тво анти­ок­си­данти, които съдържа. Още

Thanks! You've already liked this