No Woman, No Drive — Хишам Факих

Заб­ра­ната жени да шофи­рат е гореща тема и много хора про­тес­ти­рат про­тив нея, както и това видео прави по ори­ги­на­лен начин…

Thanks! You've already liked this