Невероятната съдба на Амели Пулен

Амели е невинно и наивно момиче, живе­ещо в Париж, с нейно соб­с­т­вено чув­с­тво за спра­вед­ли­вост. Тя решава да помогне на окол­ните и меж­дув­ре­менно отк­рива любовта. Още

Thanks! You've already liked this