Мозаечна маса от счупени чинии

Източ­ник: от Kai Chivers на Pinterest

Иде­ална за тераса

Thanks! You've already liked this