Цицимитл (демон), Ацтеки, 1440 – 1469

Източ­ник: arttattler​.com от Jean на Pinterest

Наме­рен близо до Тем­пло Майор, Мек­сико сити. Тера­кота, стуко и пигмент.

Thanks! You've already liked this