Целувка под коледения имел

По тра­ди­ция на Коледа под рам­ката на вра­тата се закачва клонка или венче от имел и всяка двойка, която мине под имела трябва да се целуне в знак на трайно приятелство…

Пра­вещи се на анке­тьори шега­джии зада­ват на слу­чайни мину­вачи въп­рос дали спаз­ват тра­ди­ци­ята. Вижте реак­ци­ите, когато се спуска венче от имел.

Thanks! You've already liked this