Цветно колело направено от украшения

Източ­ник: Вижте flickr​.com от Lou Morrison на Pinterest

Thanks! You've already liked this