Фонтанът Медичи в Люксембургската градина, Париж

Източ­ник: google​.com от jenna на Pinterest

Фон­тъ­нът Медичи, едно от най-​красивите места на Люк­сем­бур­г­с­ката гра­дина в Париж, е пос­т­роен около 1630 г. по поръчка на Мария Медичи, вдо­вица на краля на Фра­ни­ция Анри IV и регент на крал Луи XIII. Пре­мес­тен е на сегаш­ното му място и рекон­с­т­ру­и­ран през 1864 – 1866.

Thanks! You've already liked this