Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


2.1.1. СИМВОЛИЗИРАНЕ НА Е

Гласната Е се изразява символично само тогава, когато се намира между две съгласни. Между два знака на съгласни, свързани непосредствено, чрез застъпване или с помощта на съединителна чертица се чете Е.

Примери:

беден, верен, ген, ден, женен, зелен, железен, кец, летен, летец, месец, метеж, небесен, певец, рев, север, течен, фенер, хелер, ценен, челен, шеф, щекер.

В стенографията не се пишат главни букви. Собствените имена се подчертават.

Бекерел   Велес  Гешев  Серес    Тетевен     Хегел   Шефер   Щерев

Подчертават се и наименованията на предприятия, учреждения, партии и др., които в обикновеното писмо се пишат с инициали:

БДЖ     БНБ     МВР    БСП    БЗНС    СДС     КГБ    ФБР    ВЕЦ

Задачи:

1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.

2. Напишете на стенографски думите и изразите. Сверете написаното с това на стр. 215 и поправете допуснатите грешки:

берекет, Вежен, вечен, Гелер, десен, Желев, земен, кеч, кеш, леден, немец, песен, пещерен, рефер, решен, седеф,  терен, фен, Хефес, цев, цех, шеметен, БЧК, ДНК, ДПС, НДК, ТЕЦ, зелен венец, лечебен мед, небет шекер, неделен ден, черен лебед.

Thanks! You've already liked this
No comments