Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


2. ОЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАСНИТЕ

Известно е, че съгласните лежат в основата на нашия език. Тази особеност на езика се използва и в стенографията. И тук съгласните играят първостепенна роля. Те образуват скелета на българското стенографско писмо. Гласните, макар и малко на брой, играят съществена роля, тъй като се срещат много често. Означават се чрез:

1. Символизиране;

2. Сливане със съседните съгласни в думата;

3. Използване на специални (особени) знаци;

4. Изписване със знаците им.

Thanks! You've already liked this
No comments