Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


2.3.3. ИЗПИСВАНЕ НА О

Гласната О се използва като самостоятелен знак когато е междуметие и за членуване на имената от среден род. В първия случай се пише на основната линия, а във втория – на втората линия, близо до думата, към която се отнася.

ИЗПИСВАНЕ НА О В НАЧАЛОТО НА ДУМИТЕ

Когато знакът след О започва от първата или от четвъртата линия, О може да започне оттам.

об       ов       ог      од      ож          оз         ок     ол     ом     он     оп

ор         ос           от          ох      оц      оч      ош      ощ

Примери:

оазис, обожател, обущар, овощар, овен, огън, Одеса, ожулен, озадачен, океан, окичен, Олаф, Омар, оневинен, опера, орел, оръдие, ос, оса, Отело, офицер, охолен, оценен, очарован, ошав, ощетен.

ИЗПИСВАНЕ НА О СЛЕД ГЛАСНА

Виолета   Диоген   зоолог   Наполеон   Теофан   феодален   хаос.

ИЗПИСВАНЕ НА О СЛЕД Т

Гласната О след Т с посока нагоре се изписва със знака си, ако не е последна буква. В противен случай задължително се използва специален знак /       /.

акумулатор, бетон, метод, оператор, регулатор, фотон, вето, мото, нето, НАТО, Тато, Тито.

Задачи:

1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.

2. Напишете на стенографски думите и изразите, а след това проверете и поправете допуснатите грешки:

обед, оборот, овесен, оголен, огънат, Одер, ожънат, озарен, озон, око, окуражава, оловен, Оман, опорочен, орех, Осогово, река Осъм, оцет, очарователен, ошашавен, ощипан, Елеонора, Радион, Симеон, фараон, авиатор, кооператор, окупатор, сенатор, богато, гето, лагерен огън, осолен паламуд, Питагорова теорема, поточен метод.

Thanks! You've already liked this
No comments