Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


2.2.4. ИЗРАЗЯВАНЕ НА У И Ъ СЪС СПЕЦИАЛНИ (ОСОБЕНИ) ЗНАЦИ

Знаците на У и Ъ не могат да се сливат със знаците на К, Н и Р, поради което за КУ, НУ, РУ, КЪ, НЪ, РЪ и УР се използват специални знаци.

Знаците на КЪ, НЪ и РЪ се получават от тези на КУ, НУ и РУ чрез надебеляване.

ку         ну        ру        къ         нъ        ръ        ур

Примери:

Баку, Букурещ, Кукузел, молекула, кану, теменуга, бонус, Карузо, мизерува, Перущица, Сакъзов, Чакъров, данък, Баръмов.

Знакът на УР образува слети знаци със знаците на съгласните както знакът на У. Тези знаци не се пишат в началото на думите, с изключение на знака ЩУР.

бур      вур     дур     лур     мур     сур      тур      чур       щур

ура      ург      урм      урп      урс          урт         урш

                                                                                                                      Примери:

велур   кусур   чучур   кубатура   литература   ресурс   металург

Задачи:

1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.

2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това проверете и поправете допуснатите грешки:

Каракум, Кукуш, лекува, ликува, конус, барут, Барух, вирус, каруца, кукуруз, пеперуда, царува, Херакъл, чакъл, данъчен, масур, кичур, Лаура, матура, тънък бакърен съд, Кукувица кука на зелена бука. Сънувах мъчителен сън.

Thanks! You've already liked this
No comments