Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


            2.2.3. СЛИВАНЕ НА У И Ъ

Слети знаци образува само обикновено У. То се слива с предходната или със следващата съгласна.

Слетите знаци на У не се пишат в началото на думите, с изключение на УТ и ЩУ.

бу      ву      ду      лу      му      су       ту       чу      щу

уг      ум      уп      ус         ут         уш       ути       уто

Примери:

бубуна, гъдулар, лудува, валутен, Солун, римува, фасул, бала- тум, бичува, щука, нощувам, подиум, радиус, утешавам, ботуш, Чаушев, Ути, утолява.

Знакът на Ъ се слива с предходните съгласни, с които се слива и знакът на У.                                                                                          Слети знаци на Ъ не се пишат в началото на думите, с изключение на ТЪ и ЩЪ.

бъ      въ      дъ      лъ      мъ      съ        тъ        чъ     щъ

Примери:

дубъл, зубър, Лувър, Балъков, гълъб, румънец, косъм, чесън, тъга, натъжен, тъмен, тътен, тъща, щъка, затъва, потънал.

Задачи:

1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.

2. Напишете на стенографски думите, изразите и изрече- нията, а след това проверете и поправете допуснатите грешки:

дудук, калугер, палуба, кумува, битува, Наум Шопов, Гаус, утеха, потушен, Гълъбов, Кълъраш, Чалъков, восък, Ходих до хижа Тъжа.

Thanks! You've already liked this
No comments