Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


2.2.2. СЛИВАНЕ НА И

Слети знаци образува само И с посока надолу. Слива се със знаците на В, Д, горно З, Т, Ф, Х, Ч и Щ.

ви        ди        зи        ти        фи        хи        чи        щи

ит            иф            ити            ифи        ито       ифо

Примери:

викам, Девин, Луковит, динамо, Видин, година, музика, Тихонов, математика, Фишер, русофил, Серафим, хищен, похитен, Чикаго, получи, щик, вещица, сателит, фаворит, габарити, Кадафи, кадаиф, мобифон.

Задачи:

1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.

2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това проверете и поправете допуснатите грешки:

виновен, Вавилон, Давид, левица, лъвица, лековит, новина, ръкавица, хубавица, дилема, медик, поредица, радикал, родина, ръководител, депозит, казино, магазин, паразит, рози, Тибет, тигър, Тирана, бюлетин, политика, Фидел, фигура, финал, хижа, Хисар, чехи, чип, лечител, Сочи, Щип, горещина, защитен, поп Харитон, Хаити, калорифер, шериф, задачи по математика и физика, почивен ден, бащин дом, Вода гази, жаден ходи. Кон води пеша ходи.

Thanks! You've already liked this
No comments