Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


2.1.6. СИМВОЛИЗИРАНЕ НА Ъ

Знакът на Ъ се изразява символично като знакът на предходната съгласна се сваля с половин средна междина (по правилата за символизиране на У) и се надебелява (по правилата за символизиране на А). Малките знаци се свалят под основната лининя само в началото на думите и след знаците на Ж, Ш и долно З.

За да се изрази символично Ъ, думите могат да се пишат разделно. Когато гласната Ъ се намира в няколко последователни срички, символично се изразява само в първата.

бъ    въ    гъ    дъ    жъ            зъ       къ     лъ      мъ       нъ

пъ     ръ     съ     фъ      хъ     цъ      чъ      шъ

Примери:

Бък, Несебър, въжен, възел, навъсен, гъба, негър, дъга, чадър, жъна, зъболекар, мозък, къпан, закъсах, накъсан, лъв, залък, полъх, мъка, замък, пълен, попътен, ръчен, поръчах, съдебен, Фъшеков, хъш, цъка, Хашъмов.

Задачи:

1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.

2. Напишете на стенографски думите и изразите, а след това проверете и поправете допуснатите грешки:

Бъзовец, бобър, Вълев, Въча, гъдел, нагънат, дъно, дъщерен, загадъчен, зъбер, назъбен, късам, лъжа, жалък, мътен, пъзел, пътека, копър, ръжен, съборен, сънен, чехъл, бодър дух, вековен дъб, дънер на габър, зъбен камък, лъчезарен момък, нагъл лъжец, кахърен мъж, ръководен кадър, съботен ден.

Thanks! You've already liked this
No comments