Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


2.1.4. СИМВОЛИЗИРАНЕ НА И

Гласната И се изразява символично само ако се намира в първата сричка на думата. За целта съгласната пред нея се повдига с половин средна междина. Повдигат се малките и средните знаци и то, ако знакът след тях не е малък. При повдигане малките знаци се допират до втората линия. Знакът след символизирано И се пише в основно положение. Когато знакът след И започва от първата линия, съгласната се повдига до нея.

би     ви      ги    ди     ки    ли     ми     ни      пи      ри     си

Допуска се разкъсване (разделно писане) на думите, за да може И да се  изрази символично.

Примери:

бивак, бизон, висок, Гиген, Гизела, дивеч, Дитер, Дон Кихот, Китен, либерален, лицемер, Митеран, Михов, Нихал, Ница, пица, пищен, Рим, рицар, Симона, ситен, заличен, накичен, намига.

Задачи:

1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.

2. Напишете на стенографски думите и изразите, а след това проверете и поправете допуснатите грешки:

бивол, виден, виза, Гигова, дивак, дизелов, дишам, задимен, зарибен, Кимон, киша, Ливан, лидер, Мона Лиза, мигач, Мицев, Мичев, Мишел, нижа, нанизан, пипер, Рига, риза, Сен Симон, зелена нива, коралов риф, река Нишава, лимонов сок, солена риба.

Thanks! You've already liked this
No comments