Учебник по стенография

Михо Пенков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


Съдържание

Увод

Стенографско изписване на думите

1. Стенографски знаци и начини за тяхното свързване

1.1. Стенографски знаци

1.2. Свързване на стенографските знаци

2. Означаване на гласните

2.1. Символизиране на гласните

2.1.1. Символизиране на Е

2.1.2. Символизиране на А

2.1.3. Символизиране на О

2.1.4. Символизиране на И

2.1.5. Символизиране на У

2.1.6. Символизиране на Ъ

2.1.7. Символизиране на Ю

2.2 .Изразяване на гласните със слети и специални знаци

2.2.1. Сливане на О

2.2.2. Сливане на И

2.2.3. Сливане на У и Ъ

2.2.4. Изразяване на гласните У и Ъ със специални (особени) знаци

2.3. Изписване на гласните

2.3.1. Изписване на Е

2.3.2. Изписване на А

2.3.3. Изписване на О

2.3.4. Изписване на И

2.3.5. Изразяване на Й и ЕЙ

2.3.6. Изписване на У и Ъ

2.3.7. Зписване на Ю и Я

3. Знаци за групи съгласни

3.1. Знаци за групи съгласни с Р

3.2. Знаци за групи съгласни със С

3.3. Знаци за групи съгласни с Л

3.4. Знаци за групи съгласни с К

3.5. Знаци за групи съгласни с Н

3.6. Знаци за групи съгласни с В

3.7. Знаци за групи съгласни с М, Ж и Т

3.8. Обикновено (сближено) свързване на съгласните

3.9. Знаци за групи от три и повече съгласни

4. Числа, числителни имена и дати

Част втора

Стенографско съкращаване

5. Постоянно стенографско съкращаване

5.1. Стенографски знаци, използвани като сигли

5.2. Сигли, образувани от начални части на думите

5.3. Сигли, образувани от крайни части на думите

5.4. Сигли, образувани от начални и крайни части на думите

5.5. Други сигли

5.6. Фразеограми

6. Отклонения на стенографското писмо от правилата на съвременния български език

7. Свободно стенографско съкращение

7.1. Съкращаване на думи

7.1.1. Съкращения с началната част на думата

7.1.2. Съкращения с крайната част на думата

7.1.3. Съкращения с началната и крайната част на думата

7.1.4. Съкращения с вътрешна гласна и края на думата

7.1.5. Съкращения с началната, вътрешната и крайната част на думата

7.1.6. Съкращения с началната и крайната част на думата

7.1.7. Съкращаване на сложни думи

7.2. Съкращаване на изрази

7.2.1. Съкращения с началото на първата и началото на втората (последната) дума от израза

7.2.2. Съкращения с началото на първата дума от израза и вътрешна гласна от втората (последната) дума

7.2.3. Съкращения с началото на първата дума от израза и края на втората (последната) дума

7.2.4. Съкращения с началото на първата дума от израза, вътрешна и крайна част от втората (последната) дума

7.2.5. Съкращения с края или вътрешна гласна от първата дума и началото, средна или крайна част от втората (последната) дума на израза

7.3. Особени случаи на стенографско съкращаване

Thanks! You've already liked this
No comments